ÁSZF

Bólyi Faiskola Kft.


Általános Szerződési Feltételek

Bólyi Faiskola Kft.

2015. 04. 01.

 
 
1. Általános rendelkezések
 

1.1 A Bólyi Faiskola Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Bólyi Faiskola) által közzétett www.faiskolaboly.hu honlapján ( a továbbiakban: honlap) található áruk, továbbá a Bólyi Faiskola által szállított és telephelyén átvett áruk értékesítésére a jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint annak mellékletei továbbá a felek között létrejött egyedi szerződések vonatkoznak. Amennyiben az egyedi szerződés bármely rendelkezése eltér az ÁSZF-ben foglalt rendelkezésektől, úgy az egyedi szerződés irányadó a felek közti jogviszonyban. Az Általános Szerződési Feltételek és a Mellékletek a felek közötti létrejött szerződés részét képezik és bármely jogvita esetén megfelelően irányadók. A Bólyi Faiskola honlapján keresztül történő megrendelést megelőzően a vásárlónak el kell fogadnia a megrendeléskor hatályos Általános Szerződési Feltételeket és annak Mellékleteit valamint az Adatvédelmi Szabályzatot. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben Ön nem a honlapon keresztül rendel, megrendelése előtt mindenképpen olvassa el a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint a Mellékleteket, és az Adatvédelmi Szabályzatot, mert azok a szerződés részét képezik megrendelés esetén, és kizárólag akkor rendeljen, ha azokat megértette és teljes körűen elfogadja.

 

1.2 A Bólyi Faiskola Kft.-től való rendelésre kizárólag 18 éven felüli személy jogosult önállóan, 14 évnél idősebb, 18 év alatti személy törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult a Bólyi Faiskola Kft.-től való rendelésre.

1.3 A megrendelést a honlapon keresztül, illetve az info@faiskolaboly.hu e-mail címen lehet  eljuttatni a Bólyi Faiskolához. A szerződés nyelve a magyar. A honlapon keresztül történő szerződéskötés során Bólyi Faiskola a szerződést/megrendelést saját adathordozón olyan módon rögzíti, hogy az utólag hozzáférhető legyen. A honlapon keresztül történő rendelés esetén a vásárlónak regisztrálnia kell, ezt követően a kiválasztott termékre kattintva kiválaszthatja a rendelni kívánt termékeket, majd kosárba teheti, majd a „Kosár tartalma'' gomb megnyomása után egy összesítő fog megjelenni a megrendelt termékekről és azok áráról, ami még ekkor természetesen szabadon módosítható. A „Megrendelem'' gomb megnyomása után adja meg a szállítás címét, ahova az árut kéri. A rendszer automatikusan generálja a szállítási díjat, amelynek összege rendelése végösszegéhez adódik. Végül ezen az oldalon adhatja meg a számlázási adatait, valamint egyéb megjegyzéseit is. Megrendelése előtt ki kell pipálnia, hogy elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket illetve az Adatvédelmi Szabályzatot. A szükséges adatok kitöltése után a „Megrendelem'' gombra kattintva adhatja fel rendelését, amelyről hamarosan visszaigazolást fog kapni a regisztráció során megadott e-mail címére.

A Ptk. 6:84. § (1) bek-nek megfelelően a honlapon keresztül, illetve e-mailben, azaz elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik.

A honlapon keresztül történő rendelésnél a Bólyi Faiskola köteles a másik fél szerződési jognyilatkozatának megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolni. A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető, ha a visszaigazolás a másik félhez nem érkezik meg késedelem nélkül. Bólyi Faiskola Kft. a honlapon keresztül történő megrendelésnél megfelelő technikai eszközökkel biztosítja, hogy a Vásárló az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat szerződési jognyilatkozatának megtételét megelőzően kijavíthassa. Ha a Bólyi Faiskola Kft. e kötelezettségének nem tesz eleget, a másik fél szerződési jognyilatkozatát megtámadhatja.
 

2. A Bólyi Faiskola adatai

 

2.1. A Bólyi Faiskola Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság székhelyének, postai címének, telefonszámának, telefax számának és elektronikus levelezési címének, üzleti tevékenysége helye postai címének illetve a panaszügyintézés címének adatait az 1. sz. Melléklet tartalmazza.

 

3. A szerződés létrejötte, az áru átvétele, szállítása, elállás a szerződéstől

 

3.1 Az áruk rövid leírását, lényeges tulajdonságait, árát, az árak ÁFA tartalmát, a szállítási és csomagolási költséget a honlap tartalmazza. Az árukra vonatkozó képek, leírások és egyéb információk az árakra, az ÁFA tartalomra, a szállítási és csomagolási költségekre vonatkozó adatoktól eltekintve kizárólag tájékoztató jellegűek.

3.2 A szerződés teljesítése a megrendelt áruk kiszállításával illetve az áru telephelyünkön történő átvételével történik. A Bólyi Faiskolának jogában áll a megrendelést visszautasítani, amennyiben az adott áru nem áll rendelkezésre, vagy a beszerzési nehézségek miatt a 10 munkanapos szállítási idő nem tartható. Amennyiben a vásárló megrendelését elküldi: a Bólyi Faiskola a megadott e-mail címen 3-10 munkanapon belül, illetve a honlapon keresztül történt rendelés esetén 2-5 munkanapon belül visszaigazolja megrendelését és tájékoztatja a szállítás várható időpontjáról.

3.3 A Bólyi Faiskola a DPD Hungária Futárpostai és Csomagküldő Szolgáltató Kft-t ( székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 14./B. ) veszi  igénybe annak érdekében, hogy az Ön által megrendelt árukat Önhöz eljuttassa. Az áruk és szolgáltatások elérhetősége rendelkezésre állásuktól függően változhat, illetve a Bólyi Faiskola akár az Ön megrendelését követően is jogosult arra, hogy az eladásra kínált áruk körét megváltoztassa. Amennyiben az Ön megrendelése egészben vagy részben nem teljesíthető, a Bólyi Faiskola haladéktalanul értesíti Önt.

3.4. Ha a megrendelt áruk egészben vagy részben elérhetetlenné válnak, a Bólyi Faiskola jogosult arra, hogy az Ön megrendelését csak részben teljesítse. Amennyiben a megrendelt áru terjedelme vagy súlya miatt a DPD Hungária Futárpostai és Csomagküldő Szolgáltató Kft közreműködésével nem szállítható, úgy felek a szállítás módjában egyedileg állapodnak meg, vagy telephelyen történő átvétellel, vagy a Bólyi Faiskola általi egyedi szállítóeszközzel történő kiszállítással egyedi díjazás mellett.

3.5 Amennyiben a megrendelt áru sérülten vagy hibásan érkezik, a kézhezvételt követően 1 munkanapon belül a Vásárló kötelezettsége, hogy felvegye a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal (az 1. sz. Mellékletben feltüntetett elérhetőségeken) annak érdekében, hogy intézni tudjuk az áru kicserélését vagy a teljesített összeg visszatérítését.

3.6 A Bólyi Faiskolától történő árurendelés szerződési ajánlatnak minősül. Ezen ajánlat abban az esetben minősül a Bólyi Faiskola által elfogadottnak, ha a Bólyi Faiskola a megrendelés elfogadását a honlapon keresztül illetve e-mail-ben visszaigazolja. Ezen esetekben a szerződés létrejöttét a megrendelés visszaigazolása, illetve a visszaigazolás e-mail-ben való megküldése igazolja. A megrendelés Bólyi Faiskola általi kézhezvétele önmagában nem jelenti a megrendelés Bólyi Faiskola általi elfogadását.

3.7 A Bólyi Faiskola eljár annak érdekében, hogy biztosítsa a megrendelés teljesítését, lehetőség szerint a Vásárló által kért időpontban. Amennyiben a Bólyi Faiskola a Vásárló által kért időpontban a megrendelést teljesíteni nem tudja, a megrendelés teljesítésére a Vásárló által kért időponthoz lehetőség szerint legközelebb eső időpontban kerül sor, akár a Vásárló által kért időpontot megelőzően, akár azt követően.

3.8 A Bólyi Faiskola a megrendelést a Vásárló által megjelölt szállítási címre teljesíti. Fontos, hogy a szállítási cím megjelölése pontos legyen. A Bólyi Faiskola kizárja felelősségét arra az esetre, amennyiben a megrendelt áru a Vásárló által megjelöltek szerint kézbesítésre kerül, azonban utóbb, a kézbesítést követően bármilyen áruhiány vagy sérülés merül fel. Az áru kézbesítésében a DPD Hungária Futárpostai és Csomagküldő Szolgáltató Kft. működik közre. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet meghiúsul, a kézbesítő értesíti Önt a regisztráció során megadott telefonszámon a második kézbesítés időpontjáról. Amennyiben az áru szállítása annak terjedelme vagy súlya miatt csomagküldő szolgálaton keresztül nem lehetséges, úgy a megrendelést követően tájékoztatjuk a Vásárlót, és egyedileg állapodunk meg abban, hogy az áru elszállítását mi végezzük egyedi díjazás ellenében, vagy az árut telephelyünkön adjuk át.

3.9 A kiszállításra kizárólag Magyarországon  kerül sor. Postafiókba történő kézbesítés nem lehetséges. A kiszállítás általában 10 munkanapot vesz igénybe attól kezdve, hogy a Bólyi Faiskola megkapja a Vásárló megrendelését. Ha a kézbesítés időtartama várhatóan – a környezeti vagy időjárási viszonyoktól függően – jelentősen meghaladhatja a 10 munkanapot, arról a Vásárlót minden esetben előzetesen tájékoztatjuk.

3.10 Az élő termékek elültetésére azok kézhezvételét követően haladéktalanul sor kell, hogy kerüljön. Kérjük, hogy a kézbesítést követően haladéktalanul nyissa ki a küldeményt és előzetesen honlapunkon alaposan olvassa el az adott árura vonatkozó kertészeti tanácsokat és használati utasítást. Javasoljuk, hogy a talajt, illetve a megrendelt növény beültetésének helyét  a küldemény megérkezésének időpontjára már készítse elő.

3.11 Az Ön által megrendelt termék csomagolásának megkezdését megelőző napig Ön jogosult arra, hogy megrendelését ügyfélszolgálatunk felé történő bejelentés útján, bármiféle külön fizetési kötelezettség nélkül megváltoztassa vagy visszavonja. Erre kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a termék csomagolásának megkezdését megelőző napig a fentiek szerinti bejelentés ügyfélszolgálatunkhoz beérkezik. A csomagolás megkezdésének várható időpontjáról, illetve a csomagolás megtörténtéről illetve az áru feladásáról ügyfélszolgálatunktól tud tájékoztatást kérni.

 

4. Árak és fizetési feltételek

 

4.1 Az árakat magyar forintban tüntetjük fel. Az árak a megjelenés időpontjában érvényesek, amennyiben megrendelésének teljesítése és a megjelenés között az árak változnak, arról előzetesen értesítjük Önt.

4.2 Az Ön megrendelése ajánlatot képez a Bólyi Faiskola felé arra vonatkozóan, hogy Ön az árut a Bólyi Faiskola által közzétett áron meg kívánja vásárolni. A Bólyi Faiskola fenntartja magának a jogot, hogy Öntől előleget kérjen, vagy megrendelését visszautasítsa, ha Ön a Bólyi Faiskola felé fennálló korábbi fizetési kötelezettségét korábban maradéktalanul nem teljesítette.

4.3 A Bólyi Faiskola által feltüntetett árak nem tartalmazzák a csomagolási költséget és a szállítási költséget, azonban a meghirdetés időpontjában aktuális ÁFA-t tartalmazzák. A Bólyi Faiskola garantálja, hogy nem emeli termékei árát a weboldalán a közölt árhoz képest, amennyiben Ön rendelését az adott szezonra vonatkozóan a weboldalon közzétett határidőn belül leadja. Amennyiben az ÁFA mértéke emelkedik egy árlista érvényességi ideje alatt, a Bólyi Faiskola jogosult arra, hogy az ÁFA emelkedése miatt felmerülő többletköltséget Önre terhelje.

A csomagolási költség és a postaköltség összegét a honlap tartalmazza.

4.4 Amennyiben valamely ár adminisztratív hiba miatt tévesen kerül feltüntetésre, úgy a Bólyi Faiskola nem köteles az árut a tévesen feltüntetett áron értékesíteni. Ebben az esetben a Bólyi Faiskola tájékoztatja Önt a helyes árról és Önnek jogában áll ezen árat elfogadni vagy megrendelésétől elállni.

4.5. Az áru árának és a költségeknek a megfizetése utánvéttel, az áru átvételekor történik a DPD Hungária Futárpostai és Csomagküldő Szolgáltató Kft. futárja kezeihez. Az áru átvételekor átadásra kerül a számla és a szállító is. Egyedi megállapodás alapján a fizetés módja átutalás, vagy telephelyen történő átvétel esetén készpénzes fizetés.

 
5. Szavatosság
 

5.1 A Bólyi Faiskola szavatolja, hogy

- növényeit első osztályú minőségben állítja elő, gondoskodik arról, hogy növényei egészséges állapotban, megfelelő csomagolásban, sérülés nélkül kerüljenek kiszállításra,

- fagytűrő fás szárú növényei (fák, cserjék) megfelelő gondozás és öntözés esetén megfelelően növekednek,

- nem fagytűrő cserjéi a szerződés létrejöttét követően megfelelő gondozás esetén az első év normál fejlődési szakaszának végéig megfelelően növekednek (ezen áruk esetében a szavatossági idő a vásárlástól az első virágzási időszak végéig tart),

- egyéb árui megfelelő kezelés esetén a szerződés létrejöttét követő legalább 1 évig rendeltetésszerű használatra alkalmasak lesznek.

 

A Bólyi Faiskola az általa szállított áruk minőségét a jelen Általános Szerződési Feltételek, a honlapon található termékismertetők, illetve a hatályos jogszabályi előírások szerint szavatolja. A szavatossági időszak kezdete a teljesítés dátuma. Amennyiben a Bólyi Faiskola a Vásárló szavatossági igényét megalapozottnak ítéli és az áru visszaküldését kéri, úgy a visszaküldés költségét a Bólyi Faiskola viseli. Amennyiben a visszaküldést követően kiderül, hogy a szavatossági igény megalapozatlan, az azzal kapcsolatban felmerülő költségek a Vásárlót terhelik.

5.2 A fenti szavatosság nem terjed ki arra az esetre, ha

- a szavatossági hiba oka az áru vásárló általi, nem megfelelő kezeléséből ered,

- a szavatossági hiba a növény elültetésére, termesztésére, nevelésére vonatkozó előírások be nem tartásából ered,

- a szavatossági hiba mértéke nem haladja meg a normál használatból eredő elhasználódás mértékét,

- a szavatossági hibát a vásárló szándékos, jogellenes magatartása idézi elő,

- a szavatossági hiba a kiültetés késedelméből, vagy az öntözés hiányából fakad,

- a szavatossági hiba az áru vásárlónak felróható késedelmes átvételéből ered.

A szavatossági jog fennállására és gyakorlására a fentiekben írtakon túl a jelen ÁSZF-hez tartozó 3. sz. melléklet és a hatályos jogszabályi rendelkezések megfelelően irányadók.

 

6. Kockázatviselés, tulajdonszerzés

 

6.1. Az áru vonatkozásában a kárveszély a kiszállítás illetve telephelyen történő átvétel időpontjától terheli a vásárlót, vagy ha a vásárló nem tudta átvenni az árut, akkor attól az időponttól, amikor a Bólyi Faiskola illetve az általa megbízott DPD Hungária Futárpostai és Csomagküldő Szolgáltató Kft megkísérelte a megadott kézbesítési címen kézbesíteni az árut. A Bólyi Faiskolát az áru vonatkozásában bekövetkező kárért és veszteségért nem terheli felelősség azt követően, hogy az árut az Ön kézbesítési utasításai szerint kézbesítette, feltéve, hogy az áru a kézbesítéskor hibátlan volt.

 

6.2. Az áru tulajdonjogát a Vásárló akkor szerzi meg, ha az áru kézbesítésre illetve kiszállításra, vagy a telephelyen átvételre került, és az áru megvásárlásához kapcsolódó fizetési kötelezettségét a Vásárló a Bólyi Faiskola felé maradéktalanul teljesítette.

 
7. Felelősség
 

7.1 A Bólyi Faiskola bármely áru kicserélésére vagy bármely összeg visszatérítésére jogszabály eltérő rendelkezése hiányában kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint köteles.

 

7.2 A Bólyi Faiskola nem tud felelősséget vállalni azért, ha az áru a Vásárlónak az általa meghatározottak szerinti kézbesítését vagy telephelyen történő átvételét követően elveszik vagy megsérül.

 
8. Honlap
 

8.1 A Bólyi Faiskola által értékesített áruk köre bármikor megváltoztatható. A Bólyi Faiskola mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon naprakész információkat nyújtson, de az ott leírtak csak tájékoztatásul szolgálnak és bármikor megváltoztathatók. A honlapon található fényképek túlnyomórészt a növény kifejlett, tényleges állapotának megfelelőek, azonban kisebb eltérések előfordulhatnak színben, formában, illetve méretben.

8.2 Amennyiben a honlapon található, az áruhoz fűzött tájékoztató adat vagy információ magyarázatot vagy megerősítést igényel, a Bólyi Faiskola azt kéri, hogy további tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a Bólyi Faiskola ügyfélszolgálatával.

 
9. Adatkezelés
 

9.1 A Bólyi Faiskola tiszteletben tartja a Vásárlók és a Honlapot használók Bólyi faiskola által kezelt személyes adatait. A Bólyi Faiskola személyes adatainak kezelőjeként bejelentkezett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, az adatkezelés NAIH-78471/2014. szám alatt nyilvántartásba vételre került. A Bólyi Faiskolával bonyolított ügyletekkel kapcsolatban a Bólyi Faiskola az Ön személyes adatait mindenkor bizalmasan kezeli, az Adatvédelmi Szabályzatában, a magyar jogszabályokban és az Európai Unió jogi normáiban előírtak szerint.

 

10. Általános rendelkezések

 

10.1. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) rendelkezései vonatkoznak. Bólyi Faiskola Kft. felek közti jogvita esetére kiköti a Pécsi Járásbíróság illetve a hatáskörrel rendelkező Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

10.2 Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, úgy az nem befolyásolja az Általános Szerződési Feltételek további rendelkezéseinek érvényességét, jogszerűségét vagy végrehajthatóságát.

A 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatás, amennyiben a vásárló fogyasztónak minősül. ( Ptk. 8:1.§ 3. pont szerint fogyasztóa szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy)

a) Az áru lényeges lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Bólyi Faiskola ( továbbiakban Vállalkozás ) honlapján az adott áruhoz kapcsolódóan. A Bólyi Faiskola honlapján a Vásárló regisztráció nélkül megtekinthet minden adatot.

b) A Vállalkozás neve az 1. sz. Mellékletben található.

c) A Vállalkozás székhelye, postai címe, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levelezési címe az 1. sz. Mellékletben található.

d) A Vállalkozás üzleti tevékenységének helye az 1. Mellékletben található. A Fogyasztó a panaszait a Vállalkozó 1. sz. Mellékletben megjelölt e-mail címére illetve postai címére címezheti.

e) A szerződés szerinti termékért illetve szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás általános forgalmi adóval megnövelt teljes összegét a honlap tartalmazza, megjelölve a bruttó árakat, a csomagolási és a szállítási költséget. A honlapon feltüntetett bruttó árakon és költségeken felül a fogyasztónak további költsége nem merülhet fel.

f) A Vállalkozó határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. A honlapon feltüntetett árak és költségek az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi ellenszolgáltatást tartalmazzák.

g) A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz használatához kapcsolódóan a telekommunikációs szolgáltató díjat számíthat fel. A Vállalkozó azonban emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

h) A feltüntetett árak az ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét tartalmazzák magyar forintban kifejezve, melyek bruttó árak, és az ÁFA összegét magukban foglalják. A kiválasztott szállítási mód további költséggel jár, amelyet a honlap pontosan feltüntet. Az ellenszolgáltatás végleges összege a vételárat és valamennyi költséget tartalmazza. A fizetés módjának részletes leírását az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. A panaszkezelésre vonatkozó szabályokat az ÁSZF 1. sz. Melléklet tartalmazza.

i) A Fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről szóló információkat az ÁSZF illetve annak 2. sz. melléklete tartalmazzák.

j) A termék visszaküldésének költségeiről szóló információkat a 2. sz. Melléklet tartalmazza.

k) Miután a Vállalkozó nem szolgáltatást nyújt, hanem áruk értékesítését végzi, így a rendelet 13. és 19. §-a a felek jogviszonyára nem vonatkoztatható.

l) A Fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának feltételeiről szóló információkat az ÁSZF rendelkezései illetve a 2. sz. Melléklet tartalmazzák.

m) A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket az ÁSZF rendelkezései illetve a 3. sz. Melléklet tartalmazzák.

n) A Vállalkozó ügyfélszolgálatára vonatkozó rendelkezéseket az 1. sz. Melléklet tartalmazza.

o) A Vállalkozó a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.

p) A Vállalkozó és a Fogyasztó közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama a termék átvételéig tart.

q) A szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át.

r) A Fogyasztónak az ellenértéket az áru átvételekor, azzal egyidőben kell megfizetnie, az ÁSZF 3.5. pontja szerint pedig ha a megrendelt áru sérülten vagy hibásan érkezik, a kézhezvételt követően 1 munkanapon belül kell felvennie a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. A Fogyasztó további határidőhöz kötött szerződéses kötelezettségét a 3.10. pont tartalmazza.

s) Vállalkozó részére letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot a Fogyasztónak nem kell nyújtania.

t) A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések: A www.faiskolaboly.hu weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Az adattatalmat RAID technológiával több merevlemezen tároljuk a szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható .

u) A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége: A www.faiskolaboly.hu megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva.

v) Vállalkozás és a Fogyasztó jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik. A Vállalkozás és a Fogyasztó közötti jogvita esetén panasz a vállalkozás ÁSZF 1. sz. Mellékletében megjelölt elektronikus levelezési címén vagy a postacímén tehető írásban, melyet a vállalkozás kivizsgál, és ennek eredményéről legkésőbb 14 napon belül elektronikus üzenetben vagy postai úton írásban tájékoztatja a fogyasztót. A Fogyasztó a válasz kézhezvételétől számított 8 napon belül jogosult írásban egyeztetést kérni Vállalkozástól, a jelen pontban fentebb írt elektronikus levelezési vagy postacímen, amennyiben a Vállalkozás tájékoztatásában írtakat nem fogadja el. Ha az egyeztetés a fogyasztó erre vonatkozó kérésének vállalkozó általi kézhezvételét követő 14 nap alatt nem vezet eredményre, úgy fogyasztó békéltető testülethez vagy bírósághoz fordulhat.

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el.

w) A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület.

A Vállalkozó székhelye szerint illetékes békéltető testület neve, székhelyének postai címe:

Baranya Megyei Békéltető Testület 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36., Fax: +36-72/507-152, E-mail: bekelteto@pbkik.hu

 

1. sz. Melléklet

 

1. A jelen 1. sz. melléklet a Bólyi Faiskola Kft. által végzett áruk értékesítésére vonatkozó Általános Szerződési Feltételekhez kapcsolódnak.

 

A Bólyi Faiskola Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Magyarországon 02-09-064888 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vett gazdasági társaság, székhelye: 7754 Bóly, Hősök tere 17. hsz.A Bólyi Faiskola Kft. adószáma: 11544274-2-02, postai címe: 7754 Bóly, Hősök tere 17. hsz.

2. A Bólyi Faiskola ügyfélszolgálatot a Bólyi Faiskola Kft., 7754 Bóly, Hősök tere 17. hsz címén illetve az info@faiskolaboly.hu e-mail címen, valamint a 36 3669-568-078 telefonszámon biztosít, a telefonos ügyfélszolgálat héfőtől – péntekig 8:00 – 16:00 óráig, szombaton 8:00-12:00 között érhető el.

Az áruk visszaküldési címe: Bólyi Faiskola Kft., 7754 Bóly, Hősök tere 17. hsz.

 

Panaszkezelés módja: A megrendelésekhez kapcsolódó panaszait a Bólyi Faiskola felé az info@faiskolaboly.hu e-mail címre vagy a Bólyi Faiskola Kft., 7754 Bóly, Hősök tere 17. hsz címére tudja megküldeni.

 

3. A Bólyi Faiskola részére a vételár, a szállítási- és postaköltségek megfizetése az áru átvételét követően, utánvéttel vagy egyedi megállapodás alapján átutalással, vagy telephelyen történő átvétel esetén készpénzzel történik.

 

2. sz. Melléklet

Elállási/Felmondási tájékoztató

 

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Bólyi Faiskola Kft., 7754 Bóly, Hősök tere 17. sz. címén illetve az info@faiskolaboly.hu.

Ebből a célból felhasználhatja a jelen melléklet részét képező elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli, ideértve azt az esetet is, ha a termék jellegéből adódóan postai úton nem küldhető vissza, mely esetben a fuvarozási költséget Ön köteles viselni, mely költség legmagasabb összege nem haladhatja meg az áru Önhöz történő kiszállításának fuvarozási költségét.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(Kérjük, csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

"Címzett: Bólyi Faiskola Kft.,
7754 Bóly, Hősök tere 17. hsz

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:

Kelt ( hely, idő) 
 
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
 
 
3. sz. Melléklet
A kellékszavatosságról, és a termékszavatosságról
 
 
1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Bólyi Faiskola Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Bólyi Faiskola Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve melléklete értelmében a Szolgáltató által értékesített termékkörre jótállási kötelezettség nem vonatkozik.

 
 

Adatvédelmi Szabályzat

 

Preambulum:

A Szabályzat célja, hogy rögzítse a Bólyi Faiskola Kft. (székhely: 7754 Bóly, Hősök tere 17. sz., cégjegyzékszám: 02-09-064888) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési szabályokat. Nyilvántartási szám: NAIH-78471/2014.

 Az Adatvédelmi szabályzat az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban 1981, január 28-án kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló, név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX tv. rendelkezéseinek figyelembe vételével készült. A személyes adatok megadásával a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait, az adatvédelmi irányelvekkel összhangban, a Bólyi Faiskola Kft. összegyűjtse, tárolja, felhasználja, illetőleg más módon feldolgozza.

 
Személyes adatok kezelése, felhasználása

A Bólyi Faiskola Kft. kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel, amelyeket az érintett vásárló önkéntesen bocsát a Társaság rendelkezésére. Ezen adatok különösen: vezetéknév, keresztnév, pontos lakcím, számlázási név, ha az eltér a vezeték- és keresztnévtől, telefonszám, e-mail cím, adószám. A Bólyi Faiskola Kft. a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően csak addig tárolja a vásárló személyes adatait, amíg az a jelen Szabályzatban meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig a vásárló az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja. Meghatározott vásárlói adatok (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím) a szállítás és kézbesítés idejére átadásra kerülnek a futárszolgálatot ellátó cégnek. A futárszolgálatot ellátó cég szerződésben kötelezettséget vállalt az adatok bizalmas kezelésére. A futárszolgálatot ellátó céggel, valamint a vásárlóval kötött szerződéseket a Bólyi Faiskola Kft. papíralapon illetve elektronikus nyilvántartásában iktatja és archiválja, ezzel biztosítva a szerződés adataihoz való utólagos hozzáférés lehetőségét. A Bólyi Faiskola Kft. az adatok kezelése során a 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően jár el.

A Bólyi Faiskola Kft. a vásárló személyes adatait semmilyen esetben sem adja át, továbbítja, vagy teszi nyilvánossá harmadik személynek, kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi. A vásárló bármikor kérhet felvilágosítást a Bólyi Faiskola Kft. által kezelt adatairól, kérheti azok módosítását, továbbá azok Bólyi Faiskola Kft. adatbázisából való törlését - kivételt képeznek azok a számla adatok (a számlák tőpéldányai), melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény Kötelezi a Bólyi Faiskola Kft.-t - az alábbi elérhetőségeken: postai úton a 7754 Bóly, Hősök tere 17. sz. címen, valamint az info@faiskolaboly.hu címen.

Kifejezett hozzájárulásával a vásárló beleegyezett abba, hogy adatai a Bólyi Faiskola Kft. adatbázisába kerüljenek, és azokat a Bólyi Faiskola Kft. a piackutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából minden további engedélyezés nélkül felhasználhassa. A vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a Bólyi Faiskola Kft. közvetlen üzletszerzés céljából postai, illetve elektronikus úton (e-mail ) reklámot továbbítson, valamint hogy adatait saját szolgáltatásának fejlesztése érdekében felhasználja.

Az adatszolgáltatás önkéntes, a vásárló jogosult arra, hogy a Bólyi Faiskola Kft. által kezelt adatairól bármikor tájékoztatást kérjen, illetve hogy adatai módosítását, törlését, valamint hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül visszavonja postai úton a 7754 Bóly, Hősök tere 17. sz. címen, valamint az info@faiskolaboly.hu címre küldött bejelentéssel.

 
Az adatkezelés jogalapja, célja, módja

Az adatkezelésre a www.faiskolaboly.hu internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak/vásárlóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés célja a www.faiskolaboly.hu alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A felhasználó/vásárló által önkéntesen megadott adatokat a Bólyi Faiskola Kft. a weboldal fejlesztésére, a vásárlói igények kielégítésének tökéletesítésére, a szolgáltatások nyújtásának precizitására használja.

A Bólyi Faiskola Kft. a felhasználó/vásárló által önkéntesen megadott személyes adatokat a fent leírt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. A Bólyi Faiskola Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a vásárlók/ felhasználók önkéntesen megadott személyes adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára – kivéve, ha erről törvény kötelező erővel rendelkezik - kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén továbbítja.

A Bólyi Faiskola Kft. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó érintett felhasználó/vásárló felel. A felhasználó/vásárló e-mail címének megadásával egyidejűleg felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. A megadott e-mail címen történt regisztrációval kapcsolatos minden felelősség azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 
Az adatkezelés időtartama

A felhasználó/vásárló által önkéntesen megadott személyes adatok addig kezelhetőek a Bólyi Faiskola Kft. mint adatkezelő által, amíg a felhasználó kifejezetten írásban vagy e-mailben nem kéri az adatai kezelésének megszüntetését, illetve törlését. Az adatok törlésére, az erre irányuló kérelem beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

 
Az adatkezelési szabályzat módosítása


A Bólyi Faiskola Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően a szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók/vásárlók a megváltozott adatkezelési szabályzatot tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

 
Jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó/vásárló jogérvényesíti lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint az 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., postacím: 1530. Bp. Pf.: 5.)

Bólyi Faiskola Kft.